1. Registration Email Allowed In Our Database :  Yahoo * Gmail * Hotmail * Outlook * yandex * live * are allowed to register in our database. [ We Will Approve Manually After Review It ]

Add-on Slovenian Translation for XenForo 1.5.2

Translate XenForo to Slovenian Language / Prevedi XenForo v slovenščino

 1. XFILES
  Compatible XF Versions:
  • 1.3
  • 1.4
  Slovenian translation for XenForo
  [​IMG]

  Front-end (user interface) is fully translated. Some phrases may be translated for our needs, but you can edit it yourself. If you still find some untranslated or strange translated phrase, please post your suggestions here: Slovenian Translation for XenForo

  Back-end (admin panel) is not translated and there are no plans to do so.

  Branding:
  A branding removal license can be purchased for €20. For removal and payment contact us here. Each branding removal license is good for one forum only!

  Licence:
  Distributed free for non-commercial use only. Please contact me to licence for commercial use.

  Terms of use:
  • you are allowed to edit phrases
  • you are not allowed to redistribute this translation as your own work in any way, remove or change the copyright notice (unless you buy a branding removal license!)
  Advice:
  It's recommended to edit these phrases to suit your needs (Appearance/Phrases):
  • for Cookie Policy edit: help_cookies_description
  • for Terms and Rules edit: terms_rules_text
  Donations are welcome. Start a conversation with me if you want to donate.
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Slovenski prevod za XenForo
  [​IMG]
  Front-end (uporabniški izgled) je v celoti preveden. Morda so nekatere fraze prevedene za naše potrebe, vendar jih lahko sami enostavno spremenite. V kolikor najdete neprevedeno ali neobičajno prevedeno frazo, nam to sporočite tukaj: Slovenian Translation for XenForo

  Back-end (administratorska plošča) ni prevedena in tudi ni v planu, da bo.

  Značka:
  Značko (besedilo s povezavo na dnu foruma) lahko odstranite za €20. Za odstranitev in plačilo nas kontaktirajte tukaj. Vsaka licenca za odstranitev značke velja za en forum!

  Licence:
  Dovoljeno za nekomercialno uporabo. Kontaktirajte nas, če bi prevod želeli uporabljati v komercialne namene.

  Pogoji uporabe:
  • dovoljeno je urejanje in spreminjanje fraz
  • ni dovoljeno reproduciranje prevoda kot vaše delo v kakršnikoli obliki, odstranitev ali sprememba značke (besedilo s povezavo na dnu foruma), razen v primeru, da ste kupili licenco za odstranitev značke
  Nasvet:
  Priporočamo, da uredite naslednje fraze, saj bodo tako najbolje ustrezale vaši spletni strani (Appearance/Phrases):
  • za obvestilo o piškotkih uredite: help_cookies_description
  • za pravila in pogoje uporabe uredite: terms_rules_text
  Donacije so dobrodošle
  Pošlji sporočilo za Paypal naslov.


  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Tags: slovenian, slovene, slovenščina, slovenski jezik, slovenski
 1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
  By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
  Dismiss Notice